Human Talent - Vapa

Human Talent

Human Talent

“Toenemend tekort aan technisch personeel vraagt om ingrijpen!”. Berichten met soortgelijke
strekking verschijnen de laatste jaren met grote regelmaat.

Ook de Papier- & Kartonsector voorziet een haperende instroom van goed opgeleide technici op MBO- en HBO-niveau. Vooral omdat minimaal 25-50% van het huidige personeelsbestand de komende 10-15 jaar zal uitstromen in verband met pensionering.

Naast de noodzaak om in deze vervangingsvraag te voorzien, is het van belang om kennis van vertrekkende medewerkers tijdig te borgen en kennisoverdracht aan nieuwkomers in de industrie te realiseren. Vanwege de verhoogde pensioenleeftijd én een gemiddelde leeftijd in de sector van 48+ zal er bovendien een helder antwoord moeten komen op de vraag ‘hoe ouder, zittend personeel duurzaam kan worden ingezet?’.

‘Mensen maken het verschil’

De Nederlandse Papier- & Kartonsector weet men dat mensen het verschil maken. In tijden van
een krappe (sectorale) onderwijs- en arbeidsmarkt is het dus een uitdaging om voldoende
getalenteerd personeel aan te trekken en te behouden.
VAPA wil de komende jaren langs diverse lijnen een stevige bijdrage leveren aan oplossingen voor de geschetste problematieken. Met name via activiteiten die beogen de aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt te verbeteren. De agenda in dit verband wordt bepaald door een drietal belangrijke routes:

  • een vernieuwde, bedrijfsgeörienteerde, algemeen kwalificerende opleiding (MBO-niveau 3/4) met een sterke borgingscomponent
  • de inzet van extra middelen vanuit de Regeling Co-financiering Sectorgelden ten behoeve van zittend personeel (loopbaancheck + opleiden)
  • het project ‘Human Talent Gelderland Papier’ met een zestal proeftuinen.
Click Me!